• CS1 (bộ phận bán hàng): Số 62, Ngõ 82 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
    CS2 (bộ phận spa): Số 47, Ngõ 82 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • 0466617486 - 0462605683
  • makeupforyourself@gmail.com