Son 3CE

250.000₫ 330.000₫

#703 Hồng đỏ năng động

<...

#703 Hồng đỏ năng động


#701 Đỏ tươi trẻ trung


#409 Đỏ sẫm có chút dưỡng nhẹ
#707 Đỏ sẫm quyến rũ lì hoàn toàn


#706 Màu san hô cá


#702 Cam tươi 


#408 Hồng sen có dưỡng nhẹ

#601 Hồng tím có dưỡng nhẹ

*FEEDBACK CỦA KHÁCH HÀNG